Feliratok

Öt menyasszony 1929. - már megint)))

Valamikor nagyon-nagyon "régen" már volt szó erről a filmről, itt ezen a blogon. 2013 decemberében... A felirathoz tartozó bejegyzésben nagyon sok mindenről volt szó akkor, és most az "újratöltés" ürügyén sem igyekszem ismételni magamat.
Azt, hogy akkoriban mit írtam, elolvashatjátik itt:
https://vosztok.blogspot.com/2013/12/ot-menyasszony-1929.html

Az antiszemitizmus való viszonyom azóta sem változott semmit.
Kicsiny a családom a magyar történelem miatt, és talán ezért is meg tudom érteni azokat, akik nem tudnak, és nem is akarnak felejteni. Még ha nem is mindig értek egyet velük. Teljesen meg tudom érteni az olyan szituációkat, amikor kilencvenes embereket bíróság elé állítanak, mert a 2. Világháború alatt mészárlásokban vettek részt. Amikor ilyenről hallok, olvasok nem háborodom fel. Ahogy nem zavar az sem, amikor beteg embereket állítanak bíróság elé a délszláv háborúban elkövetett háborús bűntett miatt. Nem. Nem vagyok vérszomjas. De ez az ára, hogy megtanulják az emberek, hogy nincs az a (történelmi) helyzet, amikor büntetlenül öldökölni lehet. Nem, nem írtam le azt, hogy ártatlanokat. Mert nem vagyunk ártatlanok. De a mészárlásokat, népirtásokat nem szabad elfelejteni.
Ja, és a kárpótlásokon sem szoktam fennakadni. Ismerek nem egy embert, akik azt mondják: Mikor felejtik már el a zsidók, hogy sajnáltassák magukat a holokauszt miatt?
Ők igazi antiszemiták. Az ilyenek miatt (is) szükséges a közel száz éves volt SS katonát (is) bíróság elé állítani. A genocidiumra nem mentség a parancsra tettem. A parancsot meg is lehet tagadni.
Persze, ilyenkor válik el a májtól a... Ilyenkor derül ki, hogy ki az igazi hős. Ki az, aki kész akár meghalni is, csak hogy ne aljas gyilkosként éljen. Akár száz évig is.
A családom kicsi és talán ezért meg tudom érteni azokat, akik nem akarnak elfeledkezni szeretteikről és azok gyilkosairól sem.
Az Öt menyasszony...


Az Öt menyasszony az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében készült. Ami roppant dicséretes dolog. Írtam erről a témáról, de ez egy nagyon veszélyes műfaj. Van már egy kialakult kánon, és ha azon kívüli dolgokra terelődik a szó, akkor nagyon hamar az emberre aggasztják az antiszemita jelzőt. Példa erre Szolzsenyicin.

Vannak megkérdőjelezhetetlen direktívák, és a neves orosz író az egyik könyvében megkérdőjelezte a Megkérdőjelezhetetlent. Azt gondolom, hogy az ilyen tabuk inkább ártanak az Ügynek, mint használnak. A Nobel-díjas orosz író megkérdőjelezte a korabeli újságírók szenzációhajhász firkálmányait, az azokban szereplő adatok (?) hitelességét vette górcső alá. Összehasonlította az adott eseményekről szóló rendőrségi jelentésekkel. Persze, hogy nem sok közük volt egymáshoz, ez nem túl meglepő. Hiszen nem feltétlenül azonos érdekek vezeték a cikkek, és a rendőrségi jelentések írót.
Azután Szolzsenyicin bemutatta, hogy az idők folyamán a különböző sajtótermékekben hogyan módosultak az "adatok". Majd levonta a következtetéseit. Ha ezt nem teszi meg, akkor megúszhatta volna a címkét. Amit időről-időre - önmagukat jólértesültnek vélők - újra, meg újra rábiggyesztenek. És ezzel nagyon sokat ártanak az antiszemitizmus elleni fellépéseknek. Még akkor is, ha ők úgy gondolják, hogy épp érte, miatta teszik azt, amit tesznek.
(Médiamunkások hírgyártása napjainkban is ismert jelenség. Nem olyan régen példát is hoztam fel erre az egyik bejegyzésemben. Persze, ehhez az "önkéntes" álhírgyártók is kellenek. Maga a sztori nem túl jelentős, és ezért talán különböző hitalapú politikai előítéletek befolyásolása nélkül feldolgozható. Hiszen a valóság meghamisításán minden politikai ideológiát valló firkász kiveszi a részét. Hogy a közelmúlt-jelen eseményeit ne is említsem!)

Miért volt szükség az Öt menyasszonyra annakidején?

A '17-es másodiknak nevezett forradalom (NOSZF) után új lehetőségek nyíltak meg a volt Orosz Birodalom nem szláv származású lakosai számára. Álljunk meg itt egy szóra!
Évekkel ezelőtt a National Geographic műsorán volt egy dokumentumfilm, amiben azt állították, hogy az oroszok (hagyományosan) xenofóbok. No most, aki ilyet állít az sem az orosz történelmet nem ismeri, sem nem járt soha Oroszországban, vagy Moszkvában. Mert a kettő azért nem ugyanaz. Van a vidéki Oroszország és van Moszkva (plusz néhány nagyobb város). Két külön világ. A másik ilyen "gyöngyszembe" tavaly január végén futotta bele. Szállásomon bekapcsoltam a tévét, hátha hamarabb elalszom. A Spektrumon egy dokumentumfilmnek álcázott valami ment. Az ukrajnai éhezés kapcsán kinyilatkoztatta valaki, hogy igen is ukrángyűlölet miatt volt az éhezés és nem az osztályharc miatt. A Dogma elhangzott, de semmi érv mellette. Ellenérv annál több van - de a napjainkban zajló háborúra felkészítő gyűlöletpropaganda oroszellenessége nem engedi meg, hogy az EUban őszintén lehessen erről beszélni -, de az senkit nem érdekelt a műsor készítői közül. Nem zavarta őket, hogy az éhínség Kazahsztánt és Dél-Oroszországot is érintette. Arányait tekintve pedig Kazahsztánban volt a legnagyobb. Nem zavarta a műsor készítőit az a tény sem, hogy azon ukrán területeken volt az éhínség a legerősebb, ahol a legtöbb orosz élt. (Napjainkban a "történészi" felosztás szerint, minden ami jó dolog ott történt az az ukránoknak köszönhető, ami rossz az oroszoknak. Ez az első tétel. Példa a tétel bizonyítására: A Letelepedési Övezetben a 19. század második felében több pogrom is volt. Ezeket oroszok követték el. Ugyanezen vidéken, amikor éhínség van, akkor az az oroszoknak "köszönhető", és az áldozatok csak ukránok. Tehát, a Letelepedési Övezetben - hiába a mai Ukrajna és Belorusszia területén volt található - csak oroszok lehetnek pogromlovagok. Legalábbis az ukrán és az európai média szerint. Pogrom idején ezen a vidéken nem laknak csak oroszok és zsidók. Ilyenkor nincs ukrán nemzet, nemzetiség.)
A "dokumentalistákat" az sem zavarta, hogy az ukrán Hruscsov volt akkor azon a vidéken a góré. és az sem, hogy jelenleg egyetlen írásos bizonyíték sincs arról, hogy Sztálin (aki grúz volt, és nem orosz) tudott volna az éhínség nagyságáról. Magáról a parasztok szenvedéséről, igen, hiszen Solohov a magánlevelezésében megírta neki, de hivatalosan nem tájékoztatta őt az ukrán pártfőtitkár. Az Ukrán Szocialista Köztársaság bolsevik pártjának főtitkára. Arról végképp ne essen szó, hogy a Nyugat ebben az időszakban /is/ épp gazdasági embargó alatt tartotta az országot. Ami lényegéből abból állt, hogy megakadályozták a Szovjetuniót, hogy nyersanyagokat tudjon eladni a világpiacon. Ezzel kívánták gátolni a Moszkva vezette ország iparosítását. Miközben a Kreml urai - szó szerint - mindenáron iparosítottak. Ezt fontosnak tartották az ország önvédelmi képességének fenntartása miatt. Nem olyan régen ért véget a Polgárháború, ahol a politikai ellenfeleik, ellenségeik jelentős támogatást kaptak Nyugatról és Keletről is. Mind hadifelszerelésben, mind emberanyagban. Van egy - főként az USÁban népszerű - történészi vélemény miszerint a Nyugat nem is avatkozott be a Polgárháborúba, de ez csak maszatolás. Hivatalosan nem, gyakorlatilag fülig benne voltak. Az ifjú államnak létszükséglete volt az önellátási képesség. És ennek több millió ember élete lett alárendelve. Humánum szempontjából ez embertelenség és gyalázat, ám a politikai realitások szemszögéből nem olyan egyszerűen megítélhető a dolog. Még ha ezt botrányos így leírni, vagy ezt így elolvasni. Ehhez egy Acélszívű ember szükségeltetett. Egy Acélos: Sztálin.

(Anfisza Csehovától egy interjúban megkérdezték, hogy nem tartja-e fontosnak, hogy a nemzet egy emberként feszüljön neki a történelmi kihívásoknak. A válasz elég elgondolkodtató volt: Miért? Újra meg kell építeni a BAM-ot?
Ha akarom cinikus, ha akarom ironikus, ha akarom butuska a válasz. De történelmi kontextusból nézve, még bölcsességet is találhatunk benne.) 

Sztálin történelmi értékelése a mai napig a hruscsovi kotta alapján történik Magyarországon. Tetszik, nem tetszik, ez van. Aki ennek a Dogmának ellentmond, vagy csak érintőlegesen kifejti, hogy árnyalni kellene a képet, na arról az emberről rögtön leveszik a keresztvizet.
Pedig érdemes lenne a teljes képet megvizsgálni. Csak akkor az lehetne a következmény, hogy sok magyarországi mítoszt a szemétdombra kellene dobni. Vagy még több dolgot el kellene hallgatnunk, még több hazugságban kellene hinnünk. Pedig Sztálin megítélése sokkal nem lenne jobb. Csak a divatos - és álságos - Hitlerrel való összehasonlítás sántítana jobban. Kiderülne, hogy akik ezt eddig megtették - tisztelet a kivételnek - nem Plutarkoszok. És akkor mi van? A bankszámla ettől nem lenne vékonyabb.
Lenin még tudott eladni Nyugatra műkincseket, hogy azután ezek árából búzát vegyen, Sztálin már nem tehette ezt meg. Ez tény. Erről szólt a nyugati országok embargója.
Vidékről az emberek a városokban és a gigaberuházások helyszínére özönlöttek. Dolgoztak keményen. Enni kellett adni nekik. Az 1. Világháború elhozta az éhínségeket is az Orosz Birodalomban. A mezőgazdaság termelésének csökkenése nem a kolhoz-rendszer létrejöttével alakult ki. A kolhoz-szovhoz rendszerrel orvosolni próbálták a bajt. De a bolsevik párt döntéshozói ugyanolyan selfmade man emberkék voltak, mint napjaink magyar politikus-megváltói. Iskolákat végeztek el, de semmihez nem értettek. Elméletben mindent tudtak, csak a realitásokról nem tudtak/tudnak semmit. Ezért, amihez hozzányúlnak... Nem! Nem arannyá válik. Nem Midász királyok.

Simon Sebag Montefiore Sztálinról szóló életrajzában felveti azt a kérdést - hogy Sztálin tudhatott-e a harmincas évekbeli éhezéséről -, és tisztességesen körbe is járja. Szerinte semmi nem bizonyítja, hogy tudott volna róla de ha igen - informális úton -, akkor a nagyságát sem feltétlen tudhatta. (Valószínűleg, könyve megírásakor még nem volt kutatható Sztálin-Solohov levélváltás, vagy ha igen, nem tudott róla. Nem feltétlen árt egy kutatással foglalkozó történésznek, ha beszéli az érintett idegen nyelvet.) Mert az ukrán Hruscsovnak nem biztos, hogy érdekében állt a teljeskörű tájékoztatás. Mert azért élelmiszerszállítmányok érkeztek az Ukrán SZSZK területére abban az időszakban. Igen, az éhínség sújtotta Ukrán SzSzK-ba.
 A '30-as években a Vezető nem igazán volt már képben a szovjetunióbeli valós életlehetőségekkel kapcsolatban. Az ilyen defekt miatt lehet valaki csak maximum 8 évig országvezető az USÁban. (Pontosabban kétszer négy évig.)
Messzire kalandoztam, a lényeg, hogy a novemberi hatalomátvétel után két jelentős folyamat zajlott le Szovjet-Oroszországban. Mint Szolzsenyicin is megemlíti az Együttben, a hagyományos polgári háttérrel rendelkező (és származását tekintve orosz) hivatalnokság jelentős része visszavonul. Elhagyják az államigazgatási pályát, elhagyják az intézményeket. A kivárásra játszanak. Ez az egyik folyamat. A másik az, hogy a nem kevés nemorosz (pl. kaukázusi) származású - akikkel tele van Moszkva - személyek számára megnyílik a Lehetőségek Széles Kapuja. Közhivatalt vállalhatnak, az eddig a polgárság által betöltött pozíciókat elbirtokolhatták. Leninék pártjának és államának jelentős figuráivá válhattak.
A Biblio-Globuszban... 2020.
Dzserzsinszkij lengyel volt, Sztálin grúz, ahogy Berija is. (Ráadásul ez így nem is feltétlenül pontos. Mindketten Grúziából származtak, de nem azonos népcsoportból.) De megtalálta a helyét a magyar Nagy Imre is (akit ma már - számomra nem egészen akceptálható módon - mártír miniszterelnöknek is szoktak nevezni). Az új rendszer legmegbízhatóbb fegyveres alakulata a lett lövészek voltak. (Őket küldték mindig a forró helyszínekre, megvédeni a Forradalmat, és ők voltak Lenin testőrei is.) És természetesen sok zsidó származású is élt a lehetőségekkel. Az antiszemiták ezt a tényt kiragadva, és eltúlozva beszéltek/beszélnek arról, hogy a kommunizmus a zsidók találmánya. Hitler és baráti köre is osztotta ezt a véleményt.
Az 1918-as év rendkívüli aktívitást hozott a szovjet belpolitikai életben. Sorban alakulnak a pártok, szerveződnek a polgári csoportok. A lehetőséggel él az ország zsidó lakossága is. Megalakul a BUND, és ezzel a zsidó nép érdekeinek képviselete is erőteljesebbé válik. Ugyanakkor plurális a közélet, tehát nem egységes a héber érdekérvényesítés (ahogy egy "régi" - és számomra kedves - blog hirdette is: Két zsidó, három vélemény). De nem csak a politikai élet indult pezsgésnek, hanem a kulturális is. Megjelentek a jiddis nyelvű újságok, a jiddis nyelven játszó színtársulatok. Az első világháború előtt a világ zsidóságának jelentős része az Orosz Birodalomban élt. És breszt-litovszki béke után - bár jelentősen csökkent a számuk -, de még mindig a zsidó nemzet jelentős hányada élt a Szovjetunióban. A 19.század vége óta benne volt a világpolitika levegőben, hogy Ábrahám és Sára leszármazottjainak valahol földterületet kellene adni, hogy ott saját országuk legyen. Az volt a vélekedés, hogy akkor az antiszemitizmus végre megszűnhetne.
Az új szovjet vezetés hajlott a helyi zsidó szervezetek kérésének teljesítésére. Végül kijelölték a Krím-félsziget egy részét, mint az új, leendő zsidó haza területét. A '20-as években járunk.
Támogatási rendszert dolgoznak ki, aminek lényege, hogy a zsidó származású szovjet állampolgárokat becsábítsák a Krímbe. Hatalmas reklámhadjárattal népszerűsítik az új lehetőséget. Szerszámokat, háziállatokat adnak támogatásként. Ami persze a nemzsidó származásúak egy részénél irigységet szül.
Az első években özönlenek a héber származású szovjet állampolgárok a félszigetre. Ám a kudarcok, a nehéz megélhetés sokakat hamar kijózanít, és visszamenekül a régi lakhelyére.
De ez az irigykedőket egyáltalán nem érdekli:
Földet, lovat, marhát, szerszámokat kapnak ingyen a zsidók! Mert zsidók!
Arról persze elfelejtkeznek, hogy a föld, amelyet az ifjú szovjet állam kijelöl, finoman szólva nem egy termékeny vidék. Az egyébként sem könnyű földművelés meg van nehezítve azzal, hogy terméketlen földön kellene végezni. Sokan belevágnak, és... Egy-két év múlva elmenekülnek a területről. Szóval, nem egy sikertörténet a dolog. Mindenesetre az újjáéledő antiszemitizmus számára nagyon jó tápanyag. Többek között ezért is volt szükség az ilyen filmek elkészítésének, mint az Öt menyasszony. Emlékeztetni az embereket arra, hogy a verbális gyűlölet nagyon könnyen fizikai erőszakba torkollik. És Petlruja és köre által elkövetett pogromok felidézése kiválóan alkalmas volt erre a feladatra. Két legyet egy csapásra!
Hiszen ekkor a (napjainkban ukrán nemzeti hősnek tartott) kalandor - aki Bandera példaképe is volt - sem él. 1926-ban Párizsban meggyilkolják. Az eset nem régi, a mozifilm egykori nézője is tudhatja, hogy ér véget egy pogromlovag élete. Nincs boldog öregkor.
Másrészt Petljura megszemélyesíti az egész orosz (fehér) emigrációt.
Propaganda szempontból tökéletes választás!


A felirat is megtalálható.

------------------------------------------

Alekszandr Grin (1880-1932)
A neves orosz író, Alekszandr Grin, is a Krímbe költözik feleségével együtt (1924). Halálig ott is él.
Az által megírt történetek szembe mentek a hivatalos szocialista realista irodalom forma és eszmevilágával. A valósághoz csak laza szállal kapcsolódó történeteivel a hatalom nem akar mit kezdeni. Nem is igyekezett a hivatalos kultúrpolitika a műveinek kiadásával. És ez egy finom megfogalmazás.
Ám akadt valaki, egy kortársa (Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij), aki felismerte az értéket Grin alkotásaiban. A leendő irodalmi Nobel-díj jelölt (1965) kiállása megtöri a jeget, és ha nem is kapkodva, de elkezdik kiadni Grin írásait. Így a szépíró élete vége felé szakmailag révbe ér.

-----------------------------------------------------Afganisztán 1979-1988 3.rész

Eljött végre ez is. Publikálom a szovjet-afgán háborúról szóló sorozat harmadik részét is.
Remélem, vannak akik rákaptak az "ízére". Szerintem, átsüt ezen a filmsorozaton, hogy igyekeznek a készítők tárgyilagosak lenni, miközben ez nem feltétlen azt jelenti, hogy kritika nélkül el kellene fogadnunk minden egyes megállapítását.

Rengeteg adatot oszt meg velünk, amik jelentős része magyar nyelven nem igazán elérhető jelenleg, és ami egyik nagy erénye még, hogy nemzetközi kitekintést is ad.
A Szovjet Hadsereg (és az afgán kormányerők) kontra USA által felfegyverzett afgán szabadságharcosok elcsépelt állításán jóval túlmutat. Láthatjuk, hogy a Szovjetunió számára elsősorban ideológiai ösztönzők voltak, és a törésvonal nem a két Unió között volt, hanem bizony az úgynevezett szocialista táboron belül is. Az intervenció mellett nem sorakozott fel az összes kommunista ország. Sőt! Olyan is volt, amelyik fegyvereket adott el a mudzsahedeknek. Láthatjuk, hogy a nemzetközi helyzet sem volt olyan, mint a '60-as évek indokínai háborújánál. Akkor és ott a szocialista tábor összezárt. Félretették a geopolitikai különbözőségeket és egységesen támogatták a Ho Si Minh által vezetett mozgalom és állam harcát. A kínaiak pingpong diplomáciája, illetve az úgynevezett Béke-tábor főideológusi címéért (kinek a kommunizmus felfogása az üdvözítő) folytatott küzdelem lehetettlenné tette a közös fellépést. A  (moszkvai) kommunizmus exportját Közép-Ázsiába.
És ez többek között épp a vietnami konfliktus utóélete miatt alakult ez ki. Ki emlékszik ma már arra, hogy vörös Kína a '70-es évek végén, '80-as évek elején megtámadta Vietnamot és a Szovjetuniót is?

 
Szóval, elég bonyolult volt a nemzetközi helyzet akkor is, ahogy a második angol-afgán háború idején is. És ahogy napjainkban is az. Nem steril, fekete-fehér a helyzet, mint ahogy a provinciális médiánk tálalta. Mert hát, a múlt eseményei a jelen gondolkodására is kihatnak.
Így ha nem gond, folytatom az angol-afgán konfliktus második részével.

A második angol-afgán háború

1878 márciusában San Stefanóban megegyeznek az törökök és az oroszok egymással. Az orosz hadak elhagyják Drinápolyt. Konstantinápolyt ne, fenyegetik tovább az orosz cár csapatai. London úgy véli, hogy Oroszország így is túl befolyásos lett a Balkánon. Szentpétervár beleegyezett, hogy egy nemzetközi kongresszus (Berlinben) vitassa meg a kérdést.  Ám ezzel egyidőben Közép-Ázsiában diplomáciai akciót indított. Rendkívüli katonai küldöttség utazott Kabulba.
Eddig is türkesztáni orosz vezetők angol katonai behatolás esetére segítséget ígértek az afgán emírnek.  Ám az új küldöttség konkrét kötelezettségektől elzárkózott. Ködös ígéret hangzott el arról, hogy hamarosan 30 000 orosz katona érkezhet az országba. Ezen felbuzdulva az emír visszautasította a britek azon követelését, hogy követséget nyíljon Kabulban.
1878 szeptember 21.-én Neville Chamberlain tábornok vezetésével a madraszi haderő elindult (Pesavarból indulva) a Khajber-szoros felé.

Az afgán határőrság a szorosnál feltartóztatta az angol csapatot. Ez lett a cassus belli.
Az angol csapatok októberben három irányból támadtak az országra. Decemberre elfoglalták Kandahárt, Pejvar-Kotalt, és Dzsellálábádot. Az afgán hadsereg felkészületlen volt. Orosz javaslatra (Razgonov tábornok) Ser Ali kán letett arról, hogy Kabul előtt nyílt csatába bocsátkozzon az angolokkal. Az afgán csapatok észak felé visszavonultak. Így az emír csapataival Afgán-Turkesztánba távozott. Mazar-i-Serifben Ser Ali meghal, utódja fia Jakub kán lett, aki ekkor Kabulban élt és a várost vezette. Az angolok megközelítették a fővárost, az üzbég-tadzsik-türkmén vidék lázong. Az uralkodó megpróbált megegyezni a britekkel. (1879 május 8., Gandamak) A tárgyalás békekötéssel végződik. (Május 26.) Kabulba angol misszió - katonai védelemmel - nyílik, az ország déli területei ideiglenes angol ellenőrzés alá kerül. A kán külföldi országokkal csak az angolok beleegyezésével tarthat kapcsolatot, cserébe minden évben pénzt és fegyvereket kap. Afganisztán gyakorlatilag brit protektorátus lett.
A mollák elkezdték a nép és a hadsereg tagjai között felháborodást gerjeszteni az angolok és Jakub kán ellen. Szeptember v3.-án felkelés tör ki Kabulban. Az angol követséget afgán katonák megtámadják. A város lakói csatlakoznak az lázadókhoz. Az országban elterjedt a dzsihád híre. A gerillahadviselés kiterjedt minden külföldi és az emír emberei ellen is. Szeptember végén Jakub kán elhagyta Kabult, és az angolok védelmét vette igénybe.
Az angolok megindultak Kabul ellen. Október 6.-án elkezdődött a csata Kabulért. Hét órás küzdelem után az angolok győztek. Négy nappal később bevonultak a kabuli fellegvárba. És hozzákezdtek a megtorláshoz. Akasztások, kegyetlenségek, Kabul környéki falvak elpusztítása. Ez várt az afgánokra. A kivetett hadisarc mellett. Közben a megmaradt afgán erők Sutugardannál sikeres támadást hajtottak végre.
Közép-Afganisztánban népfelkelés tört ki Gazna központtal. De az egész országban fellángolt a partizánháború. Az angol közigazgatás összeomlott.
December 14.-én Kuh-i-Aszmainál a britek vereséget szenvednek az afgán ellenzéki fegyveres csapatoktól, és ezután elhagyják Kabult. Mohammed-Dzsannal vezetésével másnap a gaznai népfelkelők bevonulnak a fővárosba. A válaszcsapás december 23.-án érkezett meg. A népfelkelők visszavonultak Kabul körzetéből.
Kandahárból angol sereg indult Gazna ellen. (Ebben az időszakban az angol erők gyakorlatilag Kabul-Pesavár út keskeny sávját tartották biztosan a kezükben.) 1880 március 31.-én induló offenzíva sikeresen megtörte az afgánok ellenállását, és május 2.-án az angolok megérkeztek Kabulba.
Közben Abdur Rahman kán (aki 1868 óta Orosz-Turkesztánban élt emigrációban) átlépte a határt, és szent háborút hirdetett az angolok ellen. És kikiáltotta magát Afgán-Turkesztán uralkodójának. Nagy Britanniában közben kormányváltás történt, és a liberális Gladstone-kormány óvatosabb, Oroszországgal szemben kevésbé konfrontatív politikát folytatott, és kihatott az afgán helyzetre is. Az angolok felajánlották Rahmannak, hogy elismerik hivatalosan és pénzt is adnak neki, ha megszakítja az orosz kapcsolatait. A kán alkudozni kezdett. Közben az angolok helyzete egész Afganisztánban egyre inkább tarthatatlanná vált. Például, Kandahárban is teljes vereséget szenvedett a reguláris hadseregük Ejub kán csapataitól. 
Végül, az angolok kiürítették Kabult, elismerték Rahman kánt, kötelezte magát, hogy többet nem avatkozik Afganisztán belügyeibe, nem tart rezidenst az országban, kivéve egy muzulmán vallású diplomáciai személyt. Cserébe a kán megígérte, hogy csak az angolok beleegyezésével tart majd fenn külpolitikai kapcsolatot bárkivel. De Kandahárt se kapta meg a kán. A Kabulból kivonuló csapatok Kandahár tartományba tartottak, hogy felmentse az ott körbezárt angol csapatokat. Sikeresek voltak ebben. Ejub kán visszavonult Herátba.
Egy évvel később az angolok Kandahár városát visszaadták az emírnek. A kétéves háború véget ért.

Nem azért álltam neki az angol-afgán háborúk vázlatos ismertetéséhez, mert azt gondoltam volna, hogy most megmutatom, hogy a britek se voltak különbek a szovjeteknél. Egyetlen dolog vezérelt, hogy ha felszínesen is, de érzékeltessem, hogy sokkal összetettebb az afgán helyzet - napjainkban is! -, mint ahogy a médián átjön. Hamis az a kép, hogy az szabadságszerető afgán nép évezredek óta nem töri meg magán az idegen zabolát. Az afgán nép igen összetett, sokat harcolt története során. Vezetői mindig inkább korruptak voltak, mint nem. (Erre történnek utalások a dokfilm sorozatban is. Észrevettétek?) És a korrupció gyümölcse mindig a társadalmi szétesés (belharcok), és soha nem a köz jóléte.
Egyszóval, szerettem volna felvillantani, hogy mennyire összetett dolgoktól függ az afganisztáni helyzet. belső és külső dolgoktól. És ahogy a szovjetek alatt, úgy a legutóbbi amerikai megszállás alatt is elindultak olyan folyamatok, amik, bár új jelenségek az ottani társadalomban, segítheti az ott élőknek az életének a megváltozását. És ebből a szempontból nézve mind a szovjet, mind az amerikai különbözik az angoltól. Még ha nem is akarják ezt sokan észrevenni.A sorozat harmadik része megtekinthető itt:
https://videa.hu/videok/hirek-politika/afganisztan-1979-1989.-3.resz-jdleizQxYq6dC6ta

Speciális Jelentés - Специальный репортаж "Событий" - Ukrajna, életre kel

 

Jobb híján adtam e bejegyzésnek a Speciális Jelentés címet. A TV-C televíziós társaság rövid (közel félórás) egyik politikai műsor sorozatának a címe ez: Специальный репортаж. A speciális szónak a jelentése elég széles spektrumú: különleges, speciális, extra, szakmai stb. Minek nevezzelek?))
Mint ahogy a teljes cím második fele is sokféleképpen fordítható. Tetthely, színhely, esemény.

De mit kell tudnunk a TV-C-ről?
Napjainkban az egyik legjelentősebb orosz televíziós társasága. 1997-ben kezdte meg az adását. 2013 óta az ország tíz legismertebb, legelfogadottabb csatornája közt van. Elengedhetetlen, szükséges a nézése akkor, ha az ember ismerni szeretné napjaink orosz televíziózását. Szövetségi csatornának számít, a legnagyobb tulajdonrészét Moszkva városa birtokolja. A Mediascope felmérése szerint 2019-ben a felnőtt (18+) lakosság által a hatodik legnézettebb csatorna volt a városban, míg országosan a kilencedik.
Saját gyártású műsorai politikáról, gazdaságról, tudományról, a kultúráról, sportról, technológiákról szólnak. Egyszóval, minden olyasmiről, ami érdeklődésre adhat okot. Mindezt megszakítás nélkül, éjjel-nappal prezentálja. Adása az Orosz Föderáció teljes területén elérhető. Nemzetközi változata is van, amely a FÁK országokban, a Baltikumban, Kelet- és Nyugat-Európában, Kanadában, az USÁ-ban, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában nézhetők. (Természetesen /?/, jelenleg az EU-ban nem, mivel betiltottak minden orosz tévéadást. De azért, persze minden elérhető az ember számára, ha nagyon akarja.)
A TV Centr munkatársai rendszeresen kapnak elismeréseket, mind orosz, mind nemzetközi televíziós fesztiválokon. Az első orosz tv csatorna volt, amelyik átállt a digitális földfelszíni sugárzásra (DVB-T2), 2013. április 20.-án.
A TV Centr épülete, Moszkvában
Szövetségi tv csatorna... Mit jelent ez?
Annyit, hogy nem regionális műsorokat készít, hanem országos perspektívában gondolkodnak a vezetői, a műsorok készítői. A regionális tv csatornát a fővárosban Moszkva 24-nek hívják.


 A Különleges Jelentés Események egy politikai műsorsorozat. A koncepciója az, hogy az érdekesebb híreknek megpróbálja bemutatni a hátterét, egy-egy érdekességet nagyobb perspektívából kíván láttatni.
Különböző témaköröket jártak már körül az elmúlt években. Tudósított Földre zuhant meteoritokról, kitörő vulkánokról, az orosz narkóhelyzetről, a beszláni tragédiáról, nagyhatalmú emberekről, a Szovjetunió megaprojektjeiről stb...

A bejegyzés az Ukrajna, életre kel című epizódjához készült. Ez a rész 2022. február 28.-án (hétfőn) 22:35-kor került adásba. És most magyar felirattal is elérhető.
Miért?
Az EU hadban áll Oroszországgal, így nem várható el, hogy korrekt tájékoztatást kapjunk olyan világpolitikai eseményekről, amelyeket e konfliktus érint. Ez a háború jelenleg csak gazdasági szinten zajlik. Már jó ideje. Ugyanakkor ez év február 24.-én olyan esemény vette kezdetét, ami az eddigi ukrajnai konfliktust kiszélesítette. Nekünk azt mondták, mondják, hogy Putyin agresszor, mert az orosz csapatok megtámadták Ukrajnát. De ez a háború nem 2022. február 24.-én kezdődött. (Persze, ettől még lehet Putyin agresszor, de nem azért, ami 24.-én történt. Vagy ami utána.) Miért vagyok ebben biztos?
Mert személyesen találkoztam, beszélgettem ukrajnaiakkal, akik a háború miatt menekültek el az országból. És ez nem idén február 24.-e után történt, hanem három évvel előtte.
Láttam az ukrajnai háború ellen tiltakozót a Tyeátrálnáján... És nem idén, hanem három évvel ezelőtt. Most kinek higgyek? A szememnek és a fülemnek, vagy a médiamunkásoknak?
Akik frusztráltan értekeztek (jobbik eset) arról, hogy Putyin megőrült. A Facebook Meta tulajdonosa azt is megengedte - egy ideig - , hogy Putyint gyalázni lehessen szinte korlátozások nélkül a közösségi oldalán. Most komolyan! Mennyire gyerekes dolgok ezek! Mint amikor az elkényeztetett kisgyerek üt-vág, toporzékol, mert rájön, hogy nagyon nem ő fújja a passzátszelet.
Hát... Végül is, valami ilyesmi történt. Az orosz csapatok nyílt elindulásával Putyin belepiszkolt a Nyugat homokozójába. Kiszélesített egy már vagy nyolc éve tartó háborút. Amiről gyakorlatilag a nyugati médiamunkások nagy része hallgatott. (Persze tudom, Minszki Egyezmények. Tűzszüneti megállapodások. Amikre Macron azt mondta - az orosz csapatok idei megindulása után pár nappal -, hogy a háború eszkalációjában az EU-nak is nagy felelőssége van. Ugyanis, nem kényszerítette Ukrajnát arra, hogy betartsa a tűzszünetet. Ebből mi következik? Az, hogy Macron szerint van abban valami amit Oroszország állít, hogy a minszki megállapodások ellenére a katonai cselekmények nem fejeződtek be, sőt, folytatódtak Kelet-Ukrajnában. A tűzszünet soha nem volt betartva.)
A helyzet bonyolultabb, mint ahogy nekünk hivatalosan bemutatják. Nem állítom, hogy ez a film az igazságról szól. A felirat azért készült, hogy láthassuk, a Kreml hogyan látja, láttatja a februári eseményeket. Hátha, teljesebb lesz így a kép.

Nem feltétlen hálás dolog a széllel szemben elvégezni a kisdolgunkat. Tudom. De nem igazán érdekel.
Természetesen, nem vagyok héja. Szerintem is jobb a béke a háborúnál. Ahogy jobb az igazság a hamisságnál, a hazugságnál. Kedves Érdeklődő! Nem vagyok a Kreml ügynöke. De nem szeretem a hír és történelem hamisításokat se. Nem tartom erkölcsösnek, amikor kétszer ölnek meg embereket. Egyszer fizikálisan, másodszor pedig amikor elhazudják a halálukat. Oldaltól függetlenül nem tartom morálisan vállalhatónak a dolgot. És az ukrajnai háborút kezdetektől hazugsággal leplezték. Turcsinov, Porosenko, Zelenszkij... Egyik sem nagyformátumú politikus. Emlékszem, a reményekre, hogyha megválasztják elnöknek Zelenszkijt (akinek a kocsiját a majdani puccskor a hőzöngők elintézték), akkor majd ő véget fog vetni a háborúnak. Hiszen orosz (is) ő, meg Moszkvában producereskedte, filmezte össze a vagyonát, vannak ott összeköttetései... A Nép szolgájában láthattuk, hogy érti ő a politikát, tudja mi a baj... De valójában - legalábbis az ukrajnai belpolitikai ellenfeleitől úgy tudható - Kolomojszkij áll(t) mögötte. Az ő kreatúrája Zelenszkij, mint politikus. Kolomojszkijról az oligarcháról van szó. Úgyhogy ő is beleillik a sorba. Ebben az értelemben is. Már régóta tudható, hogy Zelenszkij inkább a nyugat-ukrajnai szélsőségeseket választotta, mint a békét. (Nobel-békedíjat akartak/akarnak neki adni. Vicc! Mondjuk Jasszer Arafat után nem biztos, hogy jelent valami jót ez az "elismerés". Arafatot azért jutalmazták meg ezzel a díjjal, mert terrorista létére hajlandó volt leülni tárgyalni Rabinnal, az izraeli miniszterelnökkel. Mert gyakorlatilag ennél többet nem tett. És Zelenszkij?)

Persze tudom, nem szabad Európában lenácizni az UPÁ-t, OUN-t, Právij Szektort (Jobb Szektor), az Azovot stb... Mert ha valaki lenácizza őket, az az orosz propagandát nyomja. Pedig a francia CANAL+ készített egy dokumentumfilmet, még 2016-ban, és abban látható, hogy tényleg vannak nácik, nem feltétlen kevesen, de elég nagy politikai befolyással, a mai Ukrajnában. Az Ukraine: les masques de la revolution  (Ukrajna: a forradalom maszkjai) kiverte a biztosítékot a párizsi ukrán nagykövetségen és igyekeztek elérni azt, hogy a francia csatorna ne adhassa le a filmet. Helyette inkább egy ukrán gyártású propagandafilm levetítését szerették volna elérni. Azt nézzék a franciák, ne az oroszellenes pogromot.
És folytathatnám a sort...
A hallgattassék meg a másik fél (Vocem mittere in alteram partem.) elv félre van téve, hiszen az érdekszférák felosztásánál az EU is sorban áll a maga tortaszeletéért. És ezért elárasztja a kontinenst az ukrán háborús propaganda. És itt Magyarországon, ahogy mindig is lenni szokott, a médiamunkások túltolják a dolgot. Legyen szó covid19-ről vagy ukrán háborúról, nyomják-tolják szakadatlan az egyoldalú infókat. Politikai elkötelezettségtől függetlenül.

Félreértések elkerülése véget, vannak ismerőseim mindkét országban. Szerintem, egyik náció irányába sem vagyok elfogult. (Jut eszembe! Nem vagyok szakértő. Tényleg! Milyen iskolát vagy tanfolyamot kell elvégeznem, hogy ilyen-olyan szakértő lehessek? Vagy elég, ha kinevezem magam?😉)    
Érvek... Na ilyenekkel nem igazán találkoztam magyar nyelven az ukrajnai háborúval kapcsolatban. (Ez igaztalan. Van egy-kettő ilyen hely, talán többis, de nem igazán jellemzőek....)  Mondjuk, nagyon nem is kerestem. Ez már egy régi történet. És belefáradtam, hogy ha valamit tudni szeretnék róla, akkor angolul és oroszul is olvashatok róla, de magyarul csak a mesélgetés megy. A mainstreamben. Mindkettőben. Ha felnőttnek néznének minket a hírszerkesztők, akkor nem született volna meg ez a felirat.
Véres Úrhölgy a Telegramon
Kíváncsi vagy a véleményemre, hogy milyen ez a film?
Rövid, fél órás.)))
De komolyan!
Azt gondolom, megtekintése után jobban meg lehet érteni az orosz politikai vezetés döntéseit. Nem kell velük egyetérteni. Sok minden nincs benne az előzményeket illetően, mivel a csatorna nem először foglalkozott a témával. Az időtartam miatt nem is tud belemenni a mélységekbe, csak érintőleges a hozzáállása.
Megértheted, hogy miért hatástalanok jelenleg az orosz társadalomban azok a szómágiák, amiket a nyugati véleményformálók alkalmaznak.

Amikor először néztem a filmet az utolsó három-négy mondat nagyon durvának tűnt számomra. Egyből Sztrugackijék Nehéz Istennek lenni-jük jutott az eszemben. Meg az, hogy ez szembe megy a felvilágosodás egyenlőség eszméjének. Felháborodtam. Komolyan. Aztán aludtam rá. És most? Most sem szimpatikus a gondolat, hiszen bizony ellent mond az elmúlt nemtom hány év filozófiájával, már-már fundamentálisan. Ugyanakkor, szókimondó. Brutálisan. És tulajdonképpen, ez a bevett gyakorlat, mármint amit a film vége állít. Évezredek óta gyakorlat ez. És valahol azt ígéri a narrátor, hogy nem a star trekes Csillagflotta-etiketté a jövő, hanem továbbra is a cél szentesíti az eszközt. Ez a realitás, most. És az az utolsó három-négy mondat előre felmenti a héjákat, a politikusokat, a katonákat. Ha ezt a gondolatsort valaki elfogadja, onnantól neki nem lesz pl. Putyin soha agresszor, vagy háborús bűnös.
Star Trek képregényborító

A filmben van egy rész, ahol Kszénija Szobcsak kerül górcső alá. Pontosabban, a gazdasági szankciók által kiváltott hatás Szobcsak kisasszony lelkivilágára.
Egyébként, a legutóbbi elnökválasztáson ő is indult. Olyan ellenzéki félének számít - persze, nincs Nyugaton úgy felkapva, mint pl Navaljin -, de inkább hívjuk őt celebnek. Ez talán közelebb van a valósághoz. Különben meg, az apukája Szentpétervár polgármestere volt egy ideig, és ebben az időben felkarolt egy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin nevezetű fiatalembert. Aki - azt mondják - mintegy atyjaként tekintetett a polgármesterre.  (Majd később az akkori orosz elnökre, Borisz Jecinre is.)
Szóval, a Véres Úrhölgy egyik Telegram posztjából idéznek a filmből. Az írás látszik, és olvashatóan is megjelenik, miközben a narrátor felolvas belőle. Ám kihagy egy mondatot. Ez a mondat arról szól, hogy a szankciók azon része, amelyik az oroszok bankbetétjeinek korlátozásáról szól és az oroszoknak a vízum kiadásának megnehezítéséről; kontraproduktív, érzelmileg a Kreml kezére játssza az oroszokat.
(Hont András kb ugyanebben az időben erről pont ellenkezően vélekedett, és hangot is adott ennek. Láttam a Youtube-on. Talán, még sincs annyira képben valamelyikük, mint ahogy gondolja... Pontosabban, azt fejtegette, hogy ha majd az oroszok nem tudnak elmenni nyaralni, akkor nagyon fog csökkeni Putyin elfogadottsága, népszerűsége. Persze, azt Hont úr valószínűleg nem tudja, hogy az orosz középosztály Indiát, Vietnamot célozza meg. Évek óta ez a tendencia. A felső tízezer az USÁ-t leginkább, de hónapokra, akikkel meg Horvátországban találkozott az a középosztály alja-közepe. Meg hogy ott - mármint Oroszországban - a belföldi turizmus is igen jelentős és divatos. Úgyhogy a celebek és az oligarchák kivételével aki eddig tudott, annak ezután se lesz feltétlen probléma az utazás. Főleg, hogy a rubel vásárlóértéke, árfolyama visszaállt. Jó eséllyel tele lesz Törökország, Egyiptom, Jordánia, Ciprus orosszal most nyáron, pl. Hévíz, a horvát tengerpart, Prága helyett. Persze, ezek csak lehetőségek, amikkel a mai orosz társadalom többsége - ahogy a mai magyar társadalom többsége is - nem tud élni. Eddig se tudott, és ezután se fog tudni. De ettől függetlenül, nem igaz, hogy a mindenhatónak gondolt Nyugat szankciói miatt, nem lesz hova utazni nyaralni Oroszországból. Ezzel csupán azt kívántam jelezni, hogy bizony van igazságtartalma a lét határozza meg a tudatot megállapításnak. Az általam egyébként tisztelt újságírót ebben az esetben inkább a saját vágyvezérelt gondolkodásmódja inspirálta, mint a valóságismerete. De nem ő az egyetlen kis hazánkban.
Érdeklődtem, hogy mi a helyzet a boltokban az invázió második hete után. Semmi különös, az árak nem mentek fel. A szokásos infláció érezhető - ez volt a válasz. Egy hét múlva meg az, hogy az árak nagyon mennek felfele. De a rubel sikeres stabilizálásával ez megszűnni látszik. Ami van, az a megszokott. Április első felében olvastam arról, hogy a lakosság valutavásárlási megszorítását gyakorlatilag megszüntették. Pedig az eredeti jogszabály szeptember 9.-éig tiltotta meg ennek a lehetőségét. Hmm...)


Azt hiszem talán úgy tűnhet, hogy finoman szólva nem vagyok egy Zelenszkij-fan. Őszintén megmondom, semleges a véleményem. Megalapozatlannak tartom azt a fajta rajongást, ami a hazai média egyik részének megítélésében megjelenik. De nem tartom szimpatikusnak a lebohócozását, leszínészezését sem. Mint ukrán elnök kényszerpályán mozog. Kénytelen kiszolgálni a szélsőjobboldalt, mert ha Ukrajna egyetlen négyzetcentiméteréről lemondana, megbuktatnák. (Nem véletlenül tiltotta be azokat a pártokat, akik kiegyezni és a háborút elkerülni akartak volna Oroszországgal.) Kénytelen kiszolgálni a Nyugatot, mert ha ezt nem teszi meg, akkor ki finanszírozná az ukrajnai csődtömeget? Ezért folytatta elődei (Porosenko, Turcsinov) politikáját és bombáztatta Donbasszt. Ezért nem is próbálta visszafogni az ukrán fegyveres erőket a minszki megállapodás szerint. Bátran jól nem tartotta be a megállapodásokat, mert ahogy elődei, úgy ő is maga mögött tudhatta a NATO-t és az EU-t. Nyugaton úgy gondolhatták, hogy Ukrajna húzogassa csak az oroszlán bajszát, az úgy se mer majd odacsapni.
Tévedtek.
Ahogy Ukrajnában nyolc éve szisztematikusan fejlesztették a hadsereget amerikai segítséggel, úgy Oroszország is készülgetett a gazdasági zárlatra.
Tény, hogy rengeteg teátrális elem van az ukrán háborús propagandában, de szerintem mögötte ott van/volt a Nyugat ígérgetése. Ezért akartak egyből NATO és EU tag lenni a kirobbanó háborús megindulás után. Ezért követeltek NATO-s légtérzárat. Nem gondolnám, hogy csak úgy ötletelgettek, mindenféle alap (ígérgetés) nélkül, Mert hát, közben rájöttek nagy a baj, minden dicsőséges háborús dicsekedésük ellenére... A napóleoni háborúkban született egy mondás: hazudik, mint egy hadijelentés.
Nem csak az orosz csapatok támadásával kellett szembenéznie Zelenszkijnek, hanem azzal is, hogy a Nyugatnak elsősorban golyófogónak kell az ukrán haderő. És csatatérnek, pufferzónának Ukrajna.
Persze, hogy megpróbálta/megpróbálja hiszterizálni a nyugati médiát. Neki nincs hová visszavonulnia. Ha Ukrajna területéből egyetlen négyzetcentiméterről lemondana, neki, mint ukrán politikusnak, vége. Kénytelen héja lenni. Ezt a szerepet kapta az USÁ-tól. Mert ha jobban megnézzük a Majdan utáni Ukrajna az USA protektoriátusává változott. (Sokszor hallom, hogy a mai Ukrajna demokrácia, meg hogy a demokráciát védi. A mai Ukrajna nem demokrácia. Van parlamentje, és vannak választások. És vannak akik vezetik az országot. Ha szükségesnek látják betiltanak pártokat. Megakadályozzák, hogy részt vegyenek a megmérettetésben, hogy beleszólásuk legyen azoknak is politikába.  Ha érdekükbe áll, akkor szavaztatnak, ha nem, akkor ellehetetlenítik a szavazásokat. Nem bíznak semmit a véletlenre. Valamiért, azonban még egyetlen szélsőjobboldali tömörülést sem tiltottak be ott.🤔 Vajh, miért?) Az első miniszterelnök Jacenyuk, hamarabb lett miniszterelnök, mint ukrán állampolgár. A közigazgatástól kezdve a rendőrségen át a katonaságig mindenütt amerikai tanácsadók jelentek meg. Baráti segítségnyújtás...
A jelenlegi amerikai elnök fiának évek óta zavaros pénzügyei vannak Ukrajnában. Épp márciusban hozta nyilvánosságra az orosz titkosszolgálat a laptopján - mármint Biden laptopján - található bizonyítékokat arra vonatkozólag, hogy Hunter Biden a korrupciótól sem riad vissza az ukrajnai gázbizniszban. Illetve, hogy pénzt fektetett a nyugati propagandisták által letagadott ukrajnai biolaborokban. (Érdekességként megemlítem, hogy maga Zelenszkij is panaszkodott Trumpnak - mikor az még elnök volt -, hogy Biden nyomást gyakorol ukrán politikusokra, például rá is. Fenyegetésről, megzsarolásról volt szó. Emlékszik erre a hírre még valaki?)
Ma már senki nem beszél arról, hogy az orosz gázfüggés diverzifikációját már kb tíz évvel ezelőtt az EU az ukrán palagázra kívánta alapozni. Amit állítólag Kelet-Ukrajna fekete földje alatt találtak. És Hunter Biden kb innentől tűnt fel a ukrajnai gázbizniszben. Összekötőként is, az ukrán vezetés és az előző demokrata párti elnök adminisztrációja között. És ez a laptop-ügy az USÁ-ban jóval nagyobb hullámokat vert, mint az EU-ban; nem véletlen, hogy Obama orvosa azt nyilatkozta, hogy Joe Biden mentálisan alkalmatlan elnöknek. Nem kell ebbe sokat belegondolni, hisz ez csak egy jelzés, hogy a félidős választásoknál, ha megerősödnek a republikánusok, akkor nem lesz második ciklusra jelölve a jelenlegi elnök.
Szóval, ez az ukrán-orosz háború, inkább USA-OF háborúnak tűnik. Amely tényleg átszabhatja a nagypolitika viszonyait. Beleszólhat az USA, Ukrajna és Oroszország vezetőségének személyi összetételében. De olyan országok politikai életébe is beleszól, amelyek úgy egyébként nem sok vizet zavarnak jelentéktelenségük okán. Ahogy jelentősen befolyásolta a magyarországi választást is. És így láthatjuk, hogy valóban beteljesülhet ami a TV-C ezen műsorában is elhangzik, miszerint a világ nem lesz ugyanolyan, mint amilyen a háború előtt volt.
Egy vesztes háború beláthatatlan következményekkel járna Oroszországban. Vagy meggyengülne a központi hatalom, vagy bedurvulna. Egyik verzió sem sejtett happy endet. Az ukrán vezetés a szélsőségesek és a  pénztelenség túsza, az USA meg már túl sokat invesztált anyagilag az ukrán sztoriba. Nem a gyors békének kedvező felállás ez.
Háborús bűnök... Érzékeny téma. Egy biztos, nem látni tisztán - és ez esetben érthető is ez - ebben a kérdésben. (Meg a politikánál mocskosabb dolog talán csak egy van, az egyházpolitika.) Az ukránok elemi érdeke, hogy a NATO-t tevőlegesen is bevonják a konfliktusba. A NATO nélkül egyébként már véget ért volna a háború. Kijev esetleges győzelmének a kulcsa a külföldi katonai segítség. Külpolitikai célja, ennek a kiprovokálása. Ha már önként nem ment a NATO. És erre a célra megfelelő indok lehet az ellenfél háborús bűnökkel való vádolása. És ez még csak a cui prodest témaköre...
Az invázió első napjaiban olvastam egy izraeli elemző írásának magyar nyelvű kivonatát (nem emlékszem már hol, talán a HVG-n), amely szerint az orosz célok között nem szerepel(t) újabb ukrajnai területek elcsatolása. A szakember szerint három fázisa van a támadásnak. A három egymástól nem feltétlen észrevehetően válik el, illetve a cél esetleges elérése okán, nem feltétlen kell bekövetkeznie mind a háromnak. (Persze, ezen már túl vagyunk, szerintem.) Az első: az ukrán kormány megtörése, vagy leváltása. Ezért az első szakaszban csak katonai célpontokat pusztították az oroszok. A második szakasz - amennyiben az első nem ér célt - a hadsereg megtörése, azaz érzékeny veszteségek okozása a fegyveres erőknek. Ha ez sem hozna változást, akkor jönne a klasszikus háború, ami nincs tekintettel a lakosságra sem.
Az izraeli szerző szerint, Clausewitz-et a mai napig oktatják Oroszország katonai intézményeiben. És az ő legismertebb klasszikusa úgy szól, hogy a háború a politika folytatása, más eszközökkel. És mivel a diplomáciai asztal mellett Moszkva semmilyen eredményt nem tudott elérni, váltott. Más eszközökre. Ez összecseng Macron állításával, miszerint a konfliktus eldurvulásában az EU is felelős, hiszen a tárgyalóasztali mellett megkötött megállapodások meddők maradtak. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy az EU és az USA diplomatái olyan szinten állnának, mint a szíjjártói magyar külügy. Nagyon is szándékosan asszisztáltak a megállapodásszegőknek.  
A háború elején lehet, hogy csak a katonai célpontokra lőtt az OF fegyveres ereje, de polgári célpontokat is eltalált. Ezek egy része időközben valójában katonai objektumokká válták, más része pedig a fegyverek pontatlanságából következett be. Illetve volt legalább egy rakéta, ami egy toronyházba zuhant bele Kijevbe, amit meg lelőttek, és úgy zuhant oda. Miközben a cél, a közelben lévő repülőtér volt. Legalábbis Kijev először ezt mondta. Mindenesetre a végén mindhárom fajta esetre azt mondta a propaganda, hogy az oroszok a polgári lakosságot támadják. Mariupol már egy más esett. Ekkor már a felek egyáltalán nincsennek tekintettel a lakosságra. Egyik fél se. A városban az egyik hírhedt(en náci) zászlóalj (amelyik csak nevében zászlóalj, valójában sokkal nagyobb katonai egység) állomásozik, akiknek a megadás, a fegyverletétel nem volt opció. De a másik oldal sem akart foglyokat ejteni.
Az oroszok kulturális és sport elszigetelése pedig, szerintem, egy agyrém. Semmi racionalitás nincs benne. Az egyik pedig az szélsőséges ukrán orosztalanítás nemzetközivé tétele. Szégyen. Európára nézve is. Miért kell kétségbe vonni Tolsztoj, Dosztojevszkij, Puskin munkásságát csak azért, mert a putyini vezetés már nem látta értelmét a szócséplésnek az EU-val? Miért kell a kontinens politikusainak olyan primitívnek lenniük, mint egy jobb szektoros megmondóembernek? A másik... A másik pedig a sport és a napi politika összekeverése. Gyomorforgató.
 

És az említett tv-adás megtekinthető itt (magyar felirattal):
https://videa.hu/videok/hirek-politika/ukrajna.-eletre-kel-dnr-kijev-lnr-DnPIpISkvs9rvwqx


És pluszban - akit érdekel - a sokat emlegetett orosz propaganda egyik felvétele megtekinthető itt (https://t.me/RVvoenkor/7165). Ez egy április 8.-ai felvétel. Nem mai, de jellemző. És az elemzése is megérne egy misét. Egy összehasonlító elemzés. Ki hogyan akar hatást gyakorolni a közvéleményre, ki kinek játszik...

Természetesen, az azóta eltelt időben a propagandák is változtak. De erre nem térnék ki most.