Feliratok

A Ilja Muromec és a Csalogányos Rabló

 

2018. április legvégén találkoztam először ezzel a rajzfilmmel. Rögtön úgy éreztem, hogy kellene hozzá csinálni magyar feliratot. Majd eltelt egy olimpiányi idő, és megvan! 😉😁

Se szeri, se száma az orosz mondákat, regéket, legendákat feldolgozó rajzfilmeknek. És a kétezres években semmit nem csitult - sőt, mintha erősödött volna - ez a lendület. Úgy vélem, hogy a maguk módján sikeresek ezek a vállalkozások. Ráadásul, élvezhetőek felnőtt szemmel is. Nem nacionalista érzelmek felgerjesztésének buta próbálkozásaival állunk szemben. Mindre jellemző a humor, az összekacsintás és a szórakoztatás felvállalása. Nincsenek a messze a semmibe révedő tekintetek, kifejezéstelen és értelmetlen fennkölt dumák. Csak semmi néphülyítés!

Ilja Muromec (vagy Muromi Ilja) történetét feldolgozó 2007-es rajzfilmet nézve, azért felvetődik az emberben, hogy a NER éveiben megszokott királyi média vajon műsorra merné-e tűzni ezt a rajzfilmet? Komolyan mondom! Amikor először meghallja a herceg - akár szarkasztikusnak is tűnő - mondatait a demokráciáról, akkor még élhetne az emberben a felvetés, hogy itt most a nagy ideáknak görbe tükör lesz mutatva. Amikor a rajzfilmesek a sajtószabadság témakörét járják körül, amikor kiderül, hogy Aljonuska a független újságírónő szerepét komolyan veszi, nos akkor már biztos lehet a magyar néző, hogy nem MTV kompatibilis a mű, amit néz. A korrupcióról, az állami pénzekről, az adóról, az adószedés praktikája...  Az állam irányítóját mennyire tudja korrumpálni a pénz, a dicsőség... És hogy ezekért nem riad vissza még a hazugságtoktól se. Az alvilág támogatásától - a büntetésvégrehajtás befolyásolásán keresztül - se, remélvén az extraprofitot. A jó Ilja, aki szintén demokratikus értékeket vall - ahogy Aljona is -, és a korruptságra hajlamos fejedelem.  Fú! Ezek nagyon rázós témák.

Szóval, kedves mesét láthatunk egy nagyon erős orosz emberről, Ilja Muromecről. A mese a Kijevi Rusz idejébe visz el minket. Ez a druzsinák, a bogatirok, és Cárgrád világa. A daliás idők... Szóval, a rajzfilm nem  szól másról, hogy az erős és bátor bogatir, hogyan veszi fel a küzdelmet a karizmatikus Rabló ellen.

(Mikor készült a fordítás eszembe jutott, hogy meg kellene néznem egy másik rajzfilmet, ami szintén ebbe a korszakba visz el... De végül a Jaroszláv Ezer évvel ezelőttet "kölcsönöztem ki" a nemzetközi adatbázisból. És megnéztem. A feliratommal. Nem szeretem a felirataimmal nézni a filmeket. Azon kapom magam, hogy mit írnék másként, vagy észreveszek egy helyesírási hibát... De a Jaroszláv esetében meg voltam elégedve a munkámmal. És kellően régen láttam ahhoz, hogy ne emlékezzek mindenre. Tényleg jó film az is!)


Hát akkor nézzünk rá az "eredeti" műre! (Vigyázat! Spoiler veszély!):

"Ilja vitéz és Fülemüle a zsivány

Nyargal Ilja vitéz, ahogy a Kócos pejkó lába győzi – bércről bércre szökken, folyón, tavon átröppen, hegyeket szed lába alá. Fülemüle zsiványt, az ország rémét akarja kézre keríteni a jó vitéz. Elérkezik egy habzó nagy folyóhoz, annak a túlsó partján három tölgyfa kilencágán ül Fülemüle a zsivány, messze elkerüli sebes röptű sólyom és iramodó vad – fél a zsiványtól. 

Meghallja a zsivány a lódobogást, feláll, és kiereszti iszonyatos hangját: - Hej, ki az a vakmerő, ki az a mihaszna, aki Fülemülét álmából felriasztja? – S hogy ezt rikkantja- fülemüle csattogással, oroszlán ordítással, kígyó sziszegéssel -, megrendül a föld, a vén fák inognak, virág lehull, fű elfonnyad, a Kócos pejkó térdre roskad. De lovasa megcsapkodja, és rossz zsáknak szidja, mire összeszedi minden bátorságát, erejét, és feláll, átszökök a folyón, odarúgtat a félelmetes fülemülefészekhez. A zsivány felettébb csodálkozik, kidugja fejét – Ilja nem késlekedik, buzogányával rácsap a feje búbjára, úgyhogy lefordul a fáról sz átkozott, szólni sem mer.

- Mit bámulsz rajtam, zsivány?- kérdi Ilja.

- Jaj nekem, ez egyszer erős kézbe kerültem! – nyögi a zsivány.

Vágtat Ilja egyenest a zsivány házához, teteje aranyos, fénye csak úgy vakít, lánggal ég a napon. Kinéz az ablakon a zsiványné, rémülten összecsapja a kezét, lekiált a lányának:

- Jaj nekünk! Egy paraszt lovas jön, és apádat hozza kengyelhez kötözve!

Kiszalad az útra, leborul a vitéz előtt, rimánkodik, aranyat, ezüstöt, gyöngyöt kínál neki, csak az urát eressze szabadon. De Ilja így felel:

- Gazul szerzett kincset énnekem ne kínálj! Ártatlan emberek vére tapad rajta! Viszem az uradat Kijev városába, a fejedelemhez. 

Úgy tesz, ahogy mondta: Kijev városában a fejedelem udvarán lovát faragott faoszlophoz kötözi, a zsiványt ott hagyja, ahol van, ő maga felsiet a lépcsőn. A fejedelemnél éppen lakomáznak, Ilja vitéz megáll a küszöbön.

– Köszöntelek, fejedelem! Szolgálatodba állanék, ha megengeded – mondja -, Ilja a nevem, Murom faluban születtem, és hogy vitézségemben ne kételkedhess, elhoztam neked Fülemüle zsiványt, itt van az udvaron, kengyelhez kötözve.

No, felugráltak erre, ahányan az asztalnál ülnek, a fejedelem szalad Ilja után az udvarra. S zsivány ott lóg a vitéz lován, mint egy zsák. A fejedelem csúfolja, biztatja:- rajta no, most fütyölj, csattogj, Fülemüle, ordíts, oroszlán hadd halljuk!

- Nem te győztél le harcon, hát ne is parancsolgass nekem! – így a zsivány.

Akkor Iljához fordul a fejedelem:

- Parancsold neki te, Muromi hős vitéz, hadd halljuk a hangját!

Kieresztette a gyilkos hangját a zsivány. A tornyok aranygombjai elgörbültek, a tető leszakadt, az ablaküvegek megrepedtek, a lovak kitörtek istállóikból, és szerte szaladtak, a jó vitézek négykézláb kúsztak a földön, a fejedelem se élt, se halt. Megharagudott a zsiványra Muromi Ilja, és így kiáltott rá:

- Most már leszámolok veled, elég apát-anyát megríkattál, elég fiatal nőt megözvegyítettél, nincs több zsiványkodás! – Kirántotta éles kardját, lecsapta a fejét. Így lett vége Fülemülének , a zsiványnak."

Ez az orosz mese a Móra Kiadó gondozásában (már többször) megjelent Mindennapra egy mese című kiadványból származik. És Beke Margit feldolgozta fel.
Ilja Muromec vagy muromi Ilja

A Pallas Nagylexikon a következőket írja Ilja Muromecről:

"(M. Éliás), az orosz bylinák (1. o.) egyik hőse, akiről az orosz történetirók egy ideig azt állították, hogy valósággal élő személy volt a XII. sz.-ban, körülbelül 1188 táján. Az orosz nép ajkán a mai napig is élő hősi dalok és mondák egyik legkedveltebb alakja M., a vén kozák, aki különben minden nagy ereje vitézsége dacára a nép fantáziája szerint aláveti magát a volgamenti atamannak (1. o.), Razin Sztenykának. V. ö. Vjesznjik Jevropy (Szt. Pétervár 1892 jun. füzet, 702-742. old.)."
Sztyopocskin és a holdraszállás

Vajon hányotoknak teszhetett Sztyopocskin a deszantos története?

Gondoljátok, hogy megúsztátok annyival, hogy egy ifjú célba ért? Hát nem. Mert itt a második rész is!

Az első beindította az elméket. Se szeri, se száma azoknak a tippeknek, hogy melyik karaktert kiről mintázták az alkotók. (Persze, nem itthonról állítom ezt.)  Nem belső tulajdonságokra kell gondolni, hanem külső hasonlóságokra. A Tábornokot egyesek például Nyikita Mihalkovhoz...

A második részben Sztyopocskin űrlényekkel veszi fel a harcot. Meg kell mentenie a Földet. De nem csak az alienektől, hanem a Kék Bolygó kapitalistáitól is. Hisz minden rossznak a gyökere a pénz szeretete. És eme ősi bölcsesség napjainkban is aktuális. Még akkor is, ha a pénz, a vagyon kőolaj formájában nyilvánul meg.

Feltétlenül szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a rajzfilmben szereplő űrlények annyira hasonlítanak az Alien (Nyolcadik utas a halál) - ma már - sorozat űrlényére. Aminek megálmodója, megalkotója Hans Rudolf Giger. Aki olyan filmes alkotásokban is részt vett, mint az 1976-os Dűne, Poltergeis 2., A lény... Olyan huszonegynéhány éve láttam egy angol nyelvű könyvet, ami a munkásságát mutatta be. Nem tagadom, nem estem hanyatt tőle. (Finoman fogalmazva.) Nem az én világom. Azért remélem, néha beszélgetett pszichológussal... A filmben szereplő űrlények látványa, látványvilága, szerintem bizonyos értelemben tisztelgés lenne Giger előtt. Mert nem csak alienesek az idegen lények, hanem egyiküket Gigernek is hívják. Csak mondom. (Mondjuk, én kedvelem az ilyen kulturális utalásokat.)

A második rész megtekinthető itt: https://youtu.be/wjyXkPPNQGQ