Feliratok

Szegény Abramovicsok 9.-10. rész

"Adva van egy hitehagyott zsidó család napjaink Moszkvájában. Ők Abramonvicsék. Nem könnyű az életük, mert az egyik ősük - Haim Abramovics, a cipész - valamikor hatalmas bűnt követett el. És azután sem szállt magába, hanem úgy okoskodott, hogy az elkövetett bűnért a Mindenható a felelős. Nem csoda hát, hogy az áldás elkerülte ezek után nem csak őt, hanem a családját is. Nem véletlen, hogy leszármazottjai is istennélküli életet élnek. Küszködnek, küzdenek... de valami mindig visszatartja a boldogulásukat.

Napjainkban, Haim egyik leszármazottjának lehetősége lesz arra, hogy egy kis segítséggel, a család feletti átkot megtörhesse... Mert hát az Örökkévaló jó, és hűséges. Ha valakit kiválaszt valamire, akkor a választását nem bánja meg soha. A kiválasztott csetlik-botlik, időnként a Jó Pásztor botjával felé suhint, de az ügyeskedő csalóból végül becsületes Harcos válik. Mert megbánhatatlan az Ő elhívása."

A sorozathoz tartozó eddigi bejegyzéseim nem szószedeti része főként a zsidóságról szólt. Ebben az írásban a kis színes rész a zsidó hitvilág népi vallásosságának kicsiny szeletére tekintenénk ki. Hogy azután az elkövetkező írásokban majd visszatérek, visszatérünk az orosz világhoz. A kitekintést a vallásos hiedelmek irányába azért is ajánlott, hogy egy kicsit könnyebben értelmezhessünk dolgokat.

Szószedet a kilencedik részhez:

Hálá: Burgonyás kelt tésztából készített fonott kalács vagy fonott kenyér. A sabbat megszokott eledele.

Cucik: Szószerinti jelentése: kutyakölyök.

Slomil : Bolond, butuska.

Cimesz: Hagyományos askenázi zsidó ételféleség, egyfajta zöldségpörkölt. Összetevői tájegységenként különbözhet. Szilva, csicseriborsó, sárgarépa, bab, mazsola... Minden játszhat. Átvitt értelemben jelenthet jót, finomat is.

Misinger : Bolond. 

Szószedet a tizedik részhez:

Duduk: Örmény hangszer.

Broch tzu dir: Jiddis átkozódás. Körülbelüli jelentése: Légy átkozott! vagy Átok rád!

A kilencedik epizód megtekinthető itt.

A tizedik pedig itt.


A judaizmus nem támogatja az úgynevezett okkult tevékenységet. Erről egyértelműen és világosan beszél a Tóra. De ez nem azt jelenti, hogy a zsidó emberek - miközben önmagukat esetleg istenfélő hívőnek is tarthatták/tarthatják magukat - időről-időre ne lépték volna át a természetfeletti világban található határvonalat. Erről olvashatunk a legszentebb irat gyűjteményükben is. Ott van Saul király és au endori boszorkány esete. A király úgy megy a nőhöz, hogy tudhatja hogy az - azaz a nő - nem a Mindenható útján jár. A Babilóniai Talmud rabbijai már jóval  összetettebben látták a természetfeletti világot, mint ahogy a Tanak bemutatja. Egyesek ezt azzal magyarázzák, hogy a száműzetés rabbijaira hatottak a babiloni kultuszok egyes elképzelései. Persze, lehet más magyarázat is. Mindenesetre a judaizmus népies irányzata(i) olyan lények létezésében is hittek, amelyekről semmit nem tud az ortodoxia. Most ismerkedjünk meg néhány ilyen karakterrel!

Asmodeus (vagy Asmedaj) a zoroasztriánus (és a judaizmus népies ágának) szerint a démonok fejedelme. Olvashatunk róla a deuterokanonikus könyvnek számító Tóbiás Könyvében (is). Meg magában a Talmudban is, ahol (Gitten 68 a-b) egy olyan leírás található, amely szerint Salamon templomépítésénél is segédkeztek. Nem kommentálnám ezt az információt. A dibbukról szóló első leírások a 16- századból származik. Az a vélemény róluk, hogy meghalt emberek lelkei, akik bizonyos időre birtokba tudják venni az élők testeit, addig amíg bizonyos feladatot végre nem hajtanak az élő által. Hogy kik is ezek a meghalt személyek, akiknek a lelkei dibbukként tevékenykednek, több elképzelés is van. A Gólem mítoszának lényege az, hogy az ember képes agyagból élőlényeket formázni. Ahogy a Mindenható létrehozta Ádámot. A leghíresebb gólemet Maharal (Júda Lőw rabbi) készítette. A Leviatán a zsidó hagyomány szerint egy félelmetes tengeri kígyó. Van egy olyan legenda, mely szerint a messiási korban a Leviatánt megölik és az igazak megeszik a húsát. (Nekem kétségem van, hogy a Tóra szerint kósernek számítana ez a fajta hús. Úgyhogy, ha meghívót kapnátok egy ilyen lényből készített étel elfogyasztásához, előtte kérdezzétek meg a rabbit!) Lilit az Évát megelőző első nő. Démonok anyja. Olyan lény, aki megöli a szülő nőket és elrabolja kisbabáikat. Ugye mondanom se kell, hogy ez nem biblikus dolog. A Kinyilatkoztatásban ilyesmiről szó nincs. A nefilimekről az a vélekedés, hogy az emberiség korai időszakában egyes nem földi lények megkívánták a földi nőket, és lejöttek a Földre és gyermekeket nemzettek. Mindezt Mózes első könyvének hatodik fejezetének néhány mondatára alapozzák. Ám az Örökkévaló utálatosnak látta mindezt, már csak azért is, mert ezek a hibrid lények miatt egyre nőt az erőszak a Földön. Eme degenerációnak vetett véget az Özönvíz. Van olyan elképzelés, hogy a vízbe fúlt nefilimek lelkei a dibbukok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése